Galerie Orlovna z.s.

Otevřeno út-ne
10–17 hodin

Na Sladovnách 1492
767 01 Kroměříž

© 2016

Nová stránka 1

design by Malina: .

SPONZOŘI >>

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.galerie-orlovna.cz

počítadlo.abz.cz

2010

 
Just a man
13/04/2010 - 03/05/2010

Výstava mladého výtvarníka Muzea Kroměřížska Michala Jemelky

 

...Just A Man

13/04/2010 - 03/05/2010

Srdečně zveme na vernisáž, která se koná 13. dubna v 17:00 hodin v Galerii Orlovna.

Stáhnout plakát ...Just A Man ve formátu pdf.
 
 
Průřezy
05/03/2010 - 01/04/2010

Výstava prací studentů ZUŠ Kroměříž a ZUŠ Brno Veveří

 
František Hodonský / VODNÍ VÍTR 31/08 – 04/10/2010

31/08 – 04/10/2010

Monumentální dřevořezy Františka Hodonského, vytvořené jako malířsky cítěné tisky, mohou být považovány jako dokonalé ztělesnění jeho tvůrčího „doteku“ protikladů. Postupným vyrýváním do dřevotřískové matrice vypracovává vzorce naplněné rytmickou energií připomínající mikroskopické buněčné struktury, rovinu, kde jsou procesy života nejzřetelnější. Vrstva se tiskne na vrstvu, čímž celková skladba získává svou příznačnou složitost tvaru a barvy. Tyto postupné vrstvy se samy o sobě stávají symbolem procesů přírody. Místo, kde se matrice dotkne receptivního papíru, a tak po sobě zanechává své vizuální stopy, se neustále posouvá tím, jak do ní autor přidává další a další vrypy. Výsledný obraz na papíře, citlivá orchestrace barev a tvarů, má živou plasticitu nejen ve smyslu jisté sochařské povahy, ale také ve smyslu plynutí času, které je do něj zakódováno. Tak se plynulost Hodonského forem, nesených vodou, také stává symbolickou pro tok času, stejně jako alegorická řeka života, se svým tokem od narození k smrti, vyskytující se v tolika různých kulturách. Jejich vztah nezaniká při dokončení tiskařského procesu, přestože již neexistuje fyzické spojení mezi matricí a papírem. Dřevěná deska, reliéfní objekt, pokrytá pestrými barvami, které na ní byly naposledy nanášeny, se v tomto okamžiku stane uměleckým dílem sama o sobě. Vzorce grafik se obráceně zrcadlí ve vzorcích na matrici, zatímco se optická reliéfnost grafiky odráží v doslovné plasticitě desky. Jak již bylo poznamenáno, v grafikách a malbách Františka Hodonského objevují se vzájemně podnětné rysy. Toto platí obzvlášť pro způsob, kterým převrstvuje tenké nánosy barvy, z čehož vzniká průsvitná hra různých odstínů. Vztah mezi jednou a druhou disciplínou lze například sledovat v jednom z autorových nejnovějších obrazů, Vodní vítr z roku 2008, kde protínající se vlnky, které autor původně naznačil v dřevořezu se stejným jménem, se nyní objevují ve volnější podobě jako malba akrylem a olejem na plátně. Jemně stavěné plány, pečlivá vyváženost emotivních barev, náznak čirého světla nad hlubinami a pozvolný pohyb vodní hladiny rozčeřené nepatrným vanem větru sbližují Františka Hodonského k jednomu jeho spřízněnému předchůdci, Claude Monetovi. Slova, kterými Jean- Louis Vaudoyer popsal Monetovy Lekníny v časopise La Chronique des Arts et de la Curiosité v roce 1909, platí ve stejné míře i pro tvorbu Františka Hodonského: „Zde, více než kdykoliv předtím, se malba blíží k hudbě a k poesii. Tyto obrazy v sobě mají vnitřní krásu, jež je jemná i pronikavá; jedná se o nádheru podívané a o radost z koncertu. Tato krása plastická je i krásou ideální.“

Richard Drury |

Výstava je součástí návštěvního okruhu Via Artis Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

 
František Hodonský / VODNÍ VÍTR
 
Via Artis

Od 1. května letošního roku se Galerie Orlovna stává součástí návštěvního okruhu Via Artis Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.
Spolu se Zámeckou obrazárnou a Biskupskou mincovnou vytvoří zajímavou nabídku pro návštěvníky a občany města, kteří mají zájem o výtvarné umění. Vstupenky na celý okruh je možno za zvýhodněnou cenu zakoupit v zámecké pokladně, samostatnou vstupenku do Orlovny získáte u vstupu do galerie.

 
Studenti ZUŠ Kroměříž zkrášlili vstupní prostor Orlovny

Pokud v těchto dnech navštívíte Galerii Orlovna, jistě Vás zaujme nový, netradiční vzhled depozitáře u vstupu do výstavních prostor. Učitelé a studenti Základní umělecké školy v Kroměříži pod vedení Mgr. Jiřího Wiesnera tu z původní stavební buňky vytvořili mimořádně zdařilý artefakt, který svědčí nejen o jejich fantazii, ale i umělecké zručnosti. Ve spojitosti s právě probíhající výstavou Vladimíra Židlického Vám to jistě přinese příjemný umělecký zážitek.

 
Galerie Orlovna vstupuje do třetí sezóny

(Rozhovor pro Kroměřížský zpravodaj)

Průřezy a Ostravské městské inženýrství a stavitelství, tak se jmenují dvě výstavy, kterými zahájila svou třetí sezónu kroměřížská galerie současného umění Orlovna. Kroměřížský zpravodaj využil této příležitosti, aby se zeptal na několik otázek předsedy správní rady galerie Ing. Jiřího Antoše, CSc.

 
 
Galerie Orlovna připravuje čtvrtou sezónu

Úspěšnou výstavou Františka Hodonského „ Vodní vítr“ skončila dne 4. října v Galerii Orlovna
třetí sezóna. Během šesti měsíců uspořádala galerie sedm výstav, které shlédlo více než 3 000 návštěvníků. Kroměřížské veřejnosti i návštěvníkům města byli představeni špičkoví čeští umělci jako fotograf Vladimír Židlický, nebo malíř a grafik František Hodonský, stejně jako mladí, perspektivní umělci Michal Jemelka, Lukáš Malina, Simona Blahutová, Lucie Ferlíková, Denisa Krausová, Petr Bařinka a Petr Strouhal. Galerie vystavila v souladu se svou koncepcí i práce studentů Ateliéru grafického designu Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín, absolventské práce Stavební fakulty
VŠB – TU Ostrava, nebo žáků ZUŠ Kroměříž a Brno Veveří. V průběhu roku byla vydána již tradiční ročenka galerie, která je zájemcům k dispozici na dalších stránkách. Absolventským koncertem Pěveckého sboru Gymnázia Kroměříž na výstavě Vladimíra Židlického byla zahájena nová tradice spojení výtvarného umění a hudby, ve které bychom chtěli pokračovat i v příštích letech. Za zvlášť významné pokládáme zapojení Galerie Orlovna do zámeckého okruhu ViaArtis, kde je výstavy možno shlédnout společně s prohlídkou Zámecké galerie a Biskupské mincovy. V zimních měsících projde galerie úpravami, při kterých bude otevřen pohled do budoucího výstavního prostoru „Vodárna“ a v jednání je i možnost přímého propojení s Biskupskou mincovnou, čímž by galerie získala potřebný vstupní prostor a sociální zázemí. Pro příští rok chystáme šest samostatných výstav. Po Velikonocích dne 26. dubna 2011 zahajuje sezonu výstava pod názvem Pocta Karlu Pragerovi. Výstava je pořádána k desátému výročí úmrtí kroměřížského rodáka a jednoho z nejvýznačnějších československých architektů druhé poloviny 20. století. Následovat bude výstava mladé ostravské výtvarnice Ivany Štenclové, která patří k nejvýraznějším talentům současné české výtvarné scény. V červnu se galerie zapojí výstavou Dany Puchnarové do XXII. Ročníku mezinárodního výtvarného a hudebního festivalu Forfest.
Pokračovat budeme velkou výstavou brněnského Sdružení Q a prázdniny zakončíme znovu mladými výtvarníky ze sdružení GetArt, kteří jsou kroměřížské veřejnosti již známí z letošní výstavy v Květné zahradě. Sezónu ukončí výstava Kamila Mikela, která by měla být dárkem pro kroměřížské milovníky abstraktního umění. Přejeme všem našim návštěvníkům bohaté kulturní zážitky.