Galerie Orlovna z.s.

Otevřeno út-ne
10–17 hodin

Na Sladovnách 1492
767 01 Kroměříž

© 2016

Nová stránka 1

design by Malina: .

SPONZOŘI >>

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.galerie-orlovna.cz

počítadlo.abz.cz

2011

Ročenka 2011

 
GALERIE ORLOVNA MĚSTA KROMĚŘÍŽE

GALERIE ORLOVNA MĚSTA KROMĚŘÍŽE děkuje všem spolupracovníkům, sponzorům, umělcům, přátelům a návštěvníkům za úspěšnou sezonu 2011. Těšíme se, že nám svou přízeň zachováte i v příštích letech a že se spolu sejdeme na některé z výstav v roce 2012, který bude naší jubilejní pátou sezonou. Pátý ročník bude uspořádán s mezinárodní účastí. Počítáme se dvěma tuzemskými a třemi zahraničními výstavami včetně doprovodného programu.

16/4/2012 – 13/5/2012 Patrik Hábl – 2×PH Výstava mladého nadějného výtvarníka, který se stále častěji objevuje na české i zahraniční výtvarné scéně. V roce 2011 vystavoval v Orlovně v rámci kolektivní výstavy Zlínského okruhu

21/5/2012 – 24/6/2012 Stanislav a Eva Vajceovi Do Česka se po čtyřiceti letech vrací výtvarné legendy let šedesátých, žijící od roku 1969 v SRN. Souběžně bude v Rotundě Květné zahrady uspořádána realizace 3D videoprojekcí Stanislava Vajce mladšího. 2/7/2012 – 29/7/2012 Karel Balcar – UNTITLED Výstava předního představitele českého hyperrealismu.

6/8/2012 – 2/9/2012 Ramon Llinas Villa – What is broken is beautiful Známý katalánský umělec vystavuje prakticky v celém světě. Ve spolupráci s DK a městem Kroměříž bude souběžně uspořádán Měsíc katalánské kultury, kdy bude veřejnosti představena katalánská poezie, hudba, film a kuchyně.

10/9/2012/ – 7/10/2012 Výstava mladých polských umělců Zahraniční výstava pořádaná ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště.

Za Správní radu Galerie Orlovna

Ing. Jiří Antoš, CSc.
předseda

 
Občanské sdružení GALERIE ORLOVNA MĚSTA KROMĚŘÍŽE se otevírá novým členům!

Od svého vzniku v roce 2007 si občanské sdružení Galerie Orlovna města Kroměříže vystačilo se svými zhruba dvaceti zakládajícími členy. V letošním roce rozhodla valná hromada, že sdružení otevře své řady pro další zájemce o současné umění a kulturní život v Kroměříži. Navazujeme tak na tradici Klubu přátel umění v Kroměříži (dnešní Švabinského kruh), který v příštím roce oslaví své devadesátiny a k jehož kořenům se hlásíme. O. s. Galerie Orlovna se dnes nespokojuje jen s pořádáním výstav současných umělců. Přispělo výrazným způsobem k rekonstrukci a zpřístupnění prostor bývalého tělovýchovného zařízení, v současné době otevírá veřejnosti další unikátní prostor – knížecí vodárnu se zachovalým strojním vybavením, pořádá semináře a přednášky (např. v loňském roce mezinárodní seminář k životu a dílu kroměřížského rodáka Karla Pragera) a podobně. Ve svých řadách rádi přivítáme představitele všech věkových kategorií, kteří mají zájem se na činnosti galerie podílet, nebo se alespoň účastnit jejích akcí. Počítáme s tím, že členové sdružení budou mít volný vstup na výstavy, do budoucna možná oživíme tradici vydávání grafických listů pro členy atd. Přihlášky pro zájemce budou od 16/4/ k dispozici v pokladně galerie.

Ing. Jiří Antoš, CSc., předseda správní rady Galerie Orlovna.

 
Pozvánka na výstavu „Pocta Ludvíku Kunderovi"

Dovolujeme si vás pozvat na jednu z vrcholných událostí letošní sezóny v GALERII ORLOVNA KROMĚŘÍŽ, kterou bude společná výstava členů Sdružení Q  – „POCTA LUDVÍKU KUNDEROVI“. Spisovatel, básník, dramatik, výtvarník i výtvarný teoretik Ludvík Kundera byl vůdčí osobností řady uměleckých skupin a především zakládajícím členem právě Sdružení Q. K prvnímu výročí umělcova úmrtí připravil Miroslav Malina pro výstavní prostor „ORLOVNA“ přehlídku prací vytvořených zvláště pro tuto příležitost sedmadvaceti členy sdružení: Marie Filippovová, Zdeněk Fuksa, Jaromír Gargulák, Zdena Höhmová, Antonín Kanta, Miroslav Kovářík, Ludmila Kováříková, Ivana Kubová – Hývnarová, Zdeněk Macháček, Miroslav Malina, Marián Mudroch, Miroslav Myška, Antonín Odehnal, Marie Plotěná, Jan Pospíšil, Jan Rajlich ml., Božena Rossí, Josef Ruszelák, Miroslav Šimorda, Jiří Šindler, Pavel Tasovský, Zdeněk Tománek, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Jiří Vlach, Monika Vosyková a Jaroslav Vyskočil. Ve výstavním prostoru „ POD SCHODY“ připravil výtvarník Josef Ruszelák expozici především z fotografií, které vznikaly jak za dlouholetého přátelství s LK, tak i s mnohými členy Sdružení Q . Vystaveny budou také výtvarné práce Ludvíka Kundery. Výstavu uvede Doc. PhDr. František Valouch, Csc . Hudební vystoupení ENSEMBLE MARIJAN Ivo Medka. Pro milovníky díla Ludvíka Kundery, i pro přátele výtvarného umění bude tato výstava Sdružení Q jedinečnou lahůdkou. Jiří Antoš

 
Úspěšná vernisáž Sdružení Q

Tradičně vysokou účastí čítající přes sto dvacet návštěvníků, byla v pondělí 18/7/ 2011 zahájena v Galerii Orlovna výstava Sdružení Q, uspořádaná u příležitosti prvního výročí úmrtí jednoho ze zakládajících členů Sdružení – básníka, spisovatele, dramatika, překladatele, výtvarníka a především vzácného člověka – Ludvíka Kundery. Na výstavě se nakonec sešlo 26 výtvarníků, kteří představují celkem 52 prací od enkaustiky přes malbu, kresbu, keramiku až k dílům z kovu, skla a laminátu. Samostatnou pozornost si vyžaduje výstava v Galerii pod schody, kterou malíř Josef Ruszelák připravil z dokumentů, fotografií a vlastních výtvarných prací Ludvíka Kundery. Její součástí je i ukázka Kunderova archivu, ale především jeho nádherné dekalky, které svědčí o tom, že umělec byl nejen skvělým básníkem, ale i malířem. Promítá se zde také – dnes už historický – záznam z besedy s Ludvíkem Kunderou, která se konala v Kroměříži v roce 2000 u příležitosti jeho osmdesátin. Vernisáž uvedl v zastoupení nemocného doc. Františka Valoucha jeden ze tří současných Q – konzulů, rektor Janáčkovy akademie, prof. Ivo Medek, který zároveň připravil návštěvníkům spolu s Ensemble Marijan nezapomenutelný hudební zážitek. Vzácným a milým hostem vernisáže byla manželka zesnulého umělce, paní Jiřina Kunderová.

Jiří Antoš

 
Pozvánka na výstavu Ivany Štenclové

V pondělí 23/5/2011 v 17 hod proběhne v GALERII ORLOVNA vernisáž výstavy mladé ostravské výtvarnice Ivany Štenclové.pod názvem „Á la Diana“ (blíže v rubrice „Právě vystavujeme“)

Výstava potrvá do 12/6/2011 a otevřena je denně mimo pondělí od 10 do 17 hod.

V rámci VIA ARTIS se současně uskuteční vernisáž nové expozice Petra Součka v Biskupské mincovně

Na vernisážích zazpívá Pěvecký sbor Gymnázia Kroměříž pod vedením profesorky Šárky Motalové.

 
O čistých barvách a energiích obrazů

promluvila na zahájení své výstavy v Galerii Orlovna v Kroměříži Dana Puchnarová. Své dílo se snažila divákům objasnit praktickými příklady.

Poukazem na zrod myšlenkové inspirace staršími obrazy (Kříž parabol) z let 1966 – 67, kdy měla kontakty na Matematicko – fyzikální ústav KU v Praze a sledovala nové počítačové technologie, zejména strojově generované kresby goniometrických funkcí. Odtud počaly její výzkumné práce s křivkami, geometrií a barvami, jež po třiceti letech vrcholí v obsáhlém cyklu SÍTĚ, instalovaném ve velkém i menším sále galerie.

Na myšlenku uplatnění čistých barev v obrazech a kresbách ji přivedla práce dánského vědce a lékaře Nielse Finsena, který za objev energetického působení čistých barev na lidský organismus r. 1903 byl vyznamenám Nobelovou cenou.

Malířka váže čisté barvy v olejové malbě,kresbách a grafice na jednoduché nosiče, formy, opakující se seriově v rytmech,řadách, obrazcích.

Dlouho hledá způsob využití vyzařování barev v mnoha kresbách , užívá k tomu různé druhy průsvitných materiálů. Za svůj výzkumný objev považuje průsvitné vrstvené litografie, experimentální tisky na pauzovacích papírech, adjustované v plexisklech,in­stalované proti zdroji světla, které barvu rozzáří do nejvyššího jasu. Takto může lidské tělo podle Finsena přijímat ze slunečních paprsků kosmickou energii a regenerovat se fyzicky i psychicky. Stejný efekt byl zkoumán filmem KOSMICKÉ SÍTĚ (12 min.), který doplňuje výstavu kinetickým zpracováním průsvitných prací, prolínáním čistých barev v zářivé digitální verzi ve spojeni s komponovanou hudbou.

Výstava D. Puchnarové KOSMOS – BARVY – ENERGIE byla uspořádána v rámci XXII. festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST od 20.6. do 12.7.2011.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Autorka se zde účastnila odborného kolokvia s říspěvkem „Proboha, jaký smysl má současné umění ?“, v němž upozorňuje na nutnost odlišit patologické projevy od skutečně tvořivých aktivit v současném umění a ukazuje na ztrátu přirozeně tvořivých schopnosti a dovedností studentů západních uměleckých škol, jež jsou nahrazeny mechanickými technologiemi a přístroji. Tyto metody se u nás též uplatňují.

 
Úspěšná výstava Dany Puchnarové

Vernisáž nabitá návštěvníky, účast zahraničních umělců z mezinárodního festivalu Forfest2011 a obsáhlá přednáška autorky, která ve svém vystoupení objasnila nejen filozofické, ale i fyzikální optické a historické souvislosti svého díla. Tak byla 20. června zahájena nová výstava KOSMOS – BARVY – ENERGIE v Galerii Orlovna. V souladu s dramaturgií galerie přibližuje dílo docentky Dany Puchnarové obyvatelům
i návštěvníkům města další z podob současného výtvarného umění. Není to podoba jednoduchá, vyžaduje od diváka empatii, ale odmění se mu nádherným zážitkem. Obrazy jsou instalovány v prostoru i na oknech galerie a plně využívají slunečního světla, které jim dodává novou dimenzi. Výstava, která potrvá do 10/7/2011 rozhodně stojí za shlédnutí. Jiří Antoš

 
Pocta architektu Karlu Pragerovi

Galerie Orlovna města Kroměříže, Město Kroměříž, Švabinského kruh přátel výtvarného umění, Muzeum Kroměřížska a Klub UNESCO Kroměříž pořádají výstavu k desátému výročí úmrtí ing. arch. Karla Pragera, kroměřížského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších českých architektů druhé poloviny 20. století, autora budovy Federálního shromáždění, Nové scény Národního divadla nebo rekonstrukce Rudolfina. Výstava bude zahájena dne 19. dubna 2011 v 17 hod. v Galerii Orlovna (Na Sladovnách, Kroměříž), její druhá část bude souběžně zpřístupněna v Galerii Portál Muzea Kroměřížska. U příležitosti zahájení výstavy se bude konat od 10:00 do 16:00 hod. v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska seminář věnovaný osobnosti architekta Karla Pragera. Bližší podrobnosti a přihlášku na seminář naleznete zde.

 
Pozvánka na výstavu Dany Puchnarové

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na výstavu Dany Puchnarové
KOSMOS – BARVY – ENERGIE, která začíná v GALERII ORLOVNA 20. června a potrvá do 10. července 2011. Výstava prezentuje tvorbu posledních let známé, mnoha cenami vyznamenané malířky, grafičky, kreslířky, knižní ilustrátorky, autorky realizací do architektury a tvůrkyně objektů, výtvarné pedagožky doc. Dany Puchnarové. Je pořádána v rámci XXII. ročníku mezinárodního výtvarného a hudebního festivalu FORFEST CZECH REPUBLIC 2011 a společného projektu VIA ARTIS. Souběžně s výstavou Dany Puchnarové je možno v rámci tohoto projektu v Kroměříži shlédnout výstavu Práce na papíře italské výtvarnice Tommasiny Squadrito v Galerii u Artuše, výstavu korouhviček soudobých světových umělců francouzského sběratele Daniela Couturiera v Květné zahradě, Fontány Františka Svátka v Rotundě, nebo novou expozici Petra Souška v Biskupské mincovně. Současně bude v týdnu od 19. do 25. 6. možno každý den navštívit některou z hudebních produkcí festivalu ve Sněmovním sále, Sale terreně, nebo v Rotundě Květné zahrady. Připočítáme – li k tomu výstavy Tomáše Měšťánka „Apokalypsa všedního dne“ a Hommage Bohuslav Reynek v Muzeu Kroměřížska, nebo fotografie Zdeňka Řeháka ve Fotogalerii Scéna Domu kutury, představuje to společně docela opulentní nabídku výtvarna, která stojí za to, vyčlenit si trochu letního času.

 
Úspěšné zahájení sezóny 2011

Mezinárodním seminářem k životu a dílu architekta Karla Pragera a následnou vernisáží výstavy „Pocta Karlu Pragerovi“ byla v úterý 19. března 2011 zahájena čtvrtá sezóna v Galerii Orlovna. Na semináři k desátému výročí architektova úmrtí vystoupili se svými příspěvky spolupracovníci a znalci díla Karla Pragera, jako např. docentka Radka Sedláková z Národní Galerie Praha, profesor Miroslav Pavlík, prorektor ČVUT, profesor Zbyšek Stýblo z Ateliéru GAMA, docent Otakar Kuča, Ing. Arch. Merger, Mgr. Lenka Lednická z Centra pro středoevropskou architekturu a doktorka Markéta Mercová z Muzea Kroměřížska. Jednotlivé přednásky naleznete ke stažení po rozkliknutí jména přednášejícího. Po ukončení semináře položili jeho účastníci spolu s dcerou Karla Pragera, architektkou Helenou Loudovou a starostkou Kroměříže Mgr. Danou Hebnarovou květiny na hrob KP na kroměřížském hřbitově. Výstava „Pocta Karlu Pragerovi“ je rozdělena do dvou částí. Dokumenty ke vztahu KP ke Kroměříži a modely jeho realizací je možno vidět v Galerii Portál Muzea Kroměřížska a soubor téměř 300 plánů a fotografií z realizovaných i nerealizovaných prací je vystaven v Galerii Orlovna Na Sladovnách. U příležitosti vernisáže se konalo i slavnostní otevření nově rekonstruované galerie, která je dnes přímo propojena s Biskupskou mincovnou a je zde nově otevřen i průhled do bývalé zámecké vodárny.

 
Otevřený dopis

GALERIE ORLOVNA MĚSTA KROMĚŘÍŽE o. s.

OTEVŘENÝ DOPIS OBČANŮM A PODNIKATELŮM MĚSTA KROMĚŘÍŽE, ZLÍNSKÉHO REGIONU A VŠEM LIDEM, KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÝ OSUD KULTURY

Meda Mládková, jedna z největších mecenášek současného českého umění, nechala na průčelí Sovových mlýnů, kde vybudovala Muzeum Kampa, napsat myšlenku svého muže, ekonoma Jana Mládka: „Vydrží – li kultura, přežije národ“

K zániku kultury je naštěstí ještě daleko, ale bohužel, v současné době, kdy ubývá veřejných prostředků, nebo jsou stále více používány na předražené, neprůhledné, nebo nesmyslné projekty o kterých se denně dozvídáme z medií, se přežívání kultury stává stále obtížnějším procesem. Občanské sdružení Galerie Orlovna města Kroměříže si při svém vzniku v roce 2007 dalo za cíl vybudovat v Kroměříži galerii současného umění, otevřít ji mladým umělcům a zároveň průběžně představovat občanům i návštěvníkům města to nejlepší ze současné české i zahraniční výtvarné scény. Druhým cílem, který galerie sleduje je záchrana historicky cenné budovy staré zámecké vodárny v areálu UNESCO a její přeměna na nové multifunkční kulturní centrum města, které by v budoucnu mohlo patřit k nejkrásnějším a nejzajímavějším výstavním prostorům v regionu. V předchozích třech letech byl opraven, vybaven a zprovozněn výstavní prostor „Orlovna“. V letošním roce dochází k jeho propojení s výstavním prostorem „Mincovna“ a otevření průhledu do budoucího výstavního prostoru „Vodárna“se zachovalým vodárenským zařízením. Galerie uspořádala patnáct výstav, workshopů a performancí, přičemž veřejnosti představila téměř čtyřicet umělců a řadu žáků a studentů výtvarných škol. Pro letošní rok je připraveno šest výstav v rámci projektu Kroměřížské výtvarné léto, který je pod patronací České komise pro UNESCO. Už od počátku budování přispívali na potřebnou rekonstrukci galerie soukromí sponzoři, bez jejichž pomoci si lze současně dosaženou úroveň těžko představit. Poprvé v letošním roce se však galerie ocitá v situaci, kdy se vzhledem k nedostatku grantových prostředků musí obrátit na veřejnost a soukromé subjekty s prosbou o sponzorský dar na udržení provozu. Podobných žádostí o podporu dostáváme (a někdy i platíme) všichni celou řadu a chápeme, že řada z nich, například ty, které se týkají dětí, nebo zdravotně postižených, jsou z hlediska charity důležitější. Přesto si však tentokrát výjimečně dovolujeme poprosit alespoň o jednorázový příspěvek ve prospěch kultury. Pokud při současné minimalizaci všech provozních nákladů přečká galerie letošní sezonu, může na nově vzniklou situaci adekvátně reagovat a zařadit pro příští rok výstavy, které budou z ekonomického hlediska efektivnější.

Pokud se rozhodnete přispět na udržení výstav současného umění v Kroměříži, můžete tak učinit přímo na účet galerie Orlovna u ČSOB a. s. číslo 217737708/0300, nebo prostřednictvím uzavření dárcovské smlouvy, kterou naleznete na WWW. Galerie-Orlovna.cz Dotazy a bližší informace na telefonu 603783153, nebo mailu antos.km@seznam.cz Všechny získané prostředky budou v účetnictví galerie vedeny samostatně a jména dárců (pokud s tím budou souhlasit) budou zveřejněna na webu galerie.
Kromě dobrého pocitu z podpory současného umění dárcům nabídneme volnou vstupenku na všechny výstavy galerie v roce 2011. Svým příspěvkem můžete prokázat, že Kroměříž je kulturním městem a Hanáckými Aténami nejen díky dědictví, které nám tu zanechali olomoučtí biskupové.

Za správní, dozorčí a uměleckou radu Galerie Orlovna města Kroměříže Ing. Jiří Antoš, CSc. předseda SR

Kroměříž 7. března 2011